Szkoła Podstawowa im. Stanisława Miłkowskiego w Wietrzychowicach
Strona główna
Informator szkolny
 • Dyrekcja
 • Sekretariat
 • Nauczyciele
 • Pedagog szkolny
 • Logopeda szkolny
 • Biblioteka
 • Świetlica szkolna
 • Jadłospis
 • Bezpieczeństwo w szkole

 

 

Deklaracja dostępności
Rok szkolny 2021/2022
 • Wydarzenia
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Spotkania z rodzicami
 • Wychowawcy klas
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Dowozy uczniów

 

 

Dokumenty szkolne
 • Statut szkoły
 • Programy i regulaminy
 • Druki do pobrania
Projekt zdalna szkoła+

informator

Dyżury nauczycieli
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
logo Kuratorium Oświaty w Krakowie

logo Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwa

Podstawowe zajęcia w czasie półkolonii trwają od 8.45 do 14.50. Dzieci, które samodzielnie przychodzą na półkolonię (pieszo/rowerem) opuszczają szkołę o 14.50. Rodzic zwalnia dziecko z zajęć osobiście lub pisemnym oświadczeniem. Zwolnienie dostarczane jest do opiekuna grupy.

Przywozy:

7.15 Wietrzychowice, 7.25 Jadowniki Mokre (Kuźnia), 7.25 Podborze, 7.30 Rzadki Las, 7.35 Straż, 7.40 Miechowice Małe, 7.45 Sikorzyce PKS, 7.50 Sikorzyce Szkoła, 8.00 Wietrzychowice

8.00 Wietrzychowice, 8.10 Pałuszyce, 8.12 Nowopole, 8.15 Demblin, 8.20 Wola Rogowska, 8.25 Demblin, 8.30 Miechowice Wielkie, 8.40 Wietrzychowice

Odwozy:

14.50 Wietrzychowice, 14.55 Sikorzyce Szkoła, 15.00 Sikorzyce PKS, 15.05 Miechowice Małe, 15.10 JM Straż, 15.15 Rzadki Las, Podborze, 15.20 Jadowniki Mokre, 15.30 Wietrzychowice

15.30 Wietrzychowice, 15.35 Miechowice Wielkie, 15.40 Demblin, 15.45 Wola Rogowska, 15.50 Demblin, 15.53 Nowopole, 15.55 Pałuszyce, 16.05 Wietrzychowice

Uwaga! W dniu 06 lipca przywóz z kierunku Wola Rogowska odbywa się zgodnie z harmonogramem.